Práce pro PREmont
Akce: Komořany
Průměr protlaku: 219 mm a 133 mm
Délka protlaku: 18 m

Start protlaku Přesný zásah Přesný zásah Cílová jáma

Zpět      Další